KARTA 99

STOWARZYSZENIE OBRONY PRAW CZŁOWIEKA

POLICJA W OBRONIE NARODU

Wniosek Nagrodowy Dla Policjantów i Policjantek

Wniosek nagrodowy

 

Zwracam się z wnioskiem nagrodowym dla dzielnicowego/dzielnicowej (tutaj podać stopień, imię i nazwisko policjanta lub policjantki), za wytrwałą służbę i docenienie przez obywatela pracy szeregowych funkcjonariuszy, jako niezbędnym i bezpośrednim łącznikiem ze społeczeństwem, a przede wszystkim dedykuj ten wniosek nagrodowy za trudności wykonywania zawodu policjanta przez noszenie maseczek, które wkonsekwencji nie chronią przed wirusami, ba są szkodliwe dla zdrowia osobyjej noszącej o czyminformują lekarze z Polski i zee świata nie dopuszceni do głosu w mediach głównego nurtu. Stąd bardziej właściwa nazwa powinna być „Łącznicowy” niż „Dzielnicowy” gdyż chcemy łączyć a nie dzielić.

 

Ponadto iż wylało się w ostatnim czasie wiele złości i nienawiści od obywateli względem władz i organów siłowych, po prostu tony złości i nienawiści, tym bardziej powinniśmy wyjść naprzeciw temu problemowi i dać przekaz: miłość na tony, tony miłości. Stąd też inicjatywa obywatelska z wnioskami nagrodowymi.

 

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku i poinformowanie mnie w drodze korespondencji elektronicznej o sposobie jego zrealizowania.

 

Z wyrazami szacunku

 

Lobbystka zarejestrowana w MSWiA nr. 00511

 

Dominika Dominiak

 

GRASS ROOTS LOBBING

 

Studio NTV

 

Ul. Nawrot 114/208,

90-029 Łódź

 

ZJEDNOCZMY NASZE SIŁY W OBRONIE NASZYCH DZIECI

KARTA 99

STOWARZYSZENIE OBRONY PRAW CZŁOWIEKA

 

98-209 Sieradz 1 skr poczt 16

tel.: 604 763 055,

email. karta99warszawa@gmail.com

 

stronę wykonał: Robert Kurkowski 888 999 620