KARTA 99

STOWARZYSZENIE OBRONY PRAW CZŁOWIEKA

INSTRUKCJA WYSŁANIA APELU DO SZKÓŁ

 

KROK 1

 

Wyślij wydrukowane pismo pocztą listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do placówki/placówek. Na druku listu poleconego wpisz Stowarzyszenie jako nadawcę, zwrotkę możesz również skierować na nasz adres:

 

 

 

Wyślij pismo do tylu placówek, do ilu to tylko możliwe. Skoordynuj wysyłkę z innymi rodzicami, żeby nie powielać pism do jednej placówki. Aktualne adresy znajdziesz w pliku „Baza danych placówek oświatowych” zamieszczonym wyżej.

 

albo

 

Możesz też zanieść pismo osobiście do placówki.

 

W tym celu wydrukuj proszę po 2 egzemplarze pisma na jedną placówkę, odwiedź sekretariat szkoły, złóż jeden egzemplarz, a na drugim poproś o przybicie pieczątki szkoły w dowód otrzymania wraz z datą i podpisem.

 

Pójdź do tylu placówek, do ilu jest to możliwe. Aktualne adresy placówek znajdziesz w pliku wyżej.

 

 

KROK 2

 

Wyślij na Nasz adres e-mail: karta99warszawa@gmail.com, bądź na numer tel: 604-763-055, zdjęcie pierwszej strony pisma wraz z pieczątką przyjęcia pisma.

 

ZJEDNOCZMY NASZE SIŁY W OBRONIE NASZYCH DZIECI

KARTA 99

STOWARZYSZENIE OBRONY PRAW CZŁOWIEKA

karta99pl@gmail.com

 

stronę wykonał: Robert Kurkowski 888 999 620