KARTA 99

STOWARZYSZENIE OBRONY PRAW CZŁOWIEKA

Drugi mail do Komendantów

 

Witam Serdecznie

 

Policja jest instytucją państwową, która powinna respektować prawa człowieka. Powinna wspierać społeczeństwo, a nie bezkrytycznie działać wbrew jemu, a rozkazy wykonywane przez funkcjonariuszy, powinny być zgodne z Prawem Naturalnym i Konstytucją, a przede wszystkim powinny być zgodne z sumieniami władz.

 

Zamykanie biznesów Polakom, wystawianie mandatów za brak noszenia maseczek, jak i „szczepienie” dzieci preparatem, który nawet nie jest szczepionką, jest niezgodne z Konstytucją oraz Prawem Naturalnym, które przysługuje każdemu urodzonemu na Ziemi.

 

Tym bardziej Policja nie powinna brać udziału w działaniach mających znamiona naruszenia artykułu 27KK dotyczącego eksperymentu medycznego, który ma miejsce w  Polsce i na świecie względem szczepień preparatami genetycznymi MRNa Covid-19, mówiącego, że:

 

§ 2.

 

Eksperyment jest niedopuszczalny bez zgody uczestnika, na którym jest przeprowadzany, należycie poinformowanego o spodziewanych korzyściach i grożących mu ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania, jak również o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie na każdym jego etapie.

 

Przypominam, że według oficjalnych lecz przemilczanych w mediach faktów szczepionki mRNA ( przeciw Covid 19) są dopiero w trzeciej fazie czteroetapowych badań klinicznych przed dopuszczeniem jako leku do powszechnego użytku, dlatego są eksperymentem medycznym o czym informowała UE. Oficjalny wynik  tego eksperymentu podany do publicznej informacji przez poszczególnych producentów tychże preparatów nazywanych szczepionkami będzie na przełomie lat 2023/2024.

 

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, Stowarzyszenia Ochrony Praw Człowieka Karta 99 i w imieniu własnym przekazuję Panu w załączniku tego maila list, który jest Apelem napisanym przez Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców, kierowany do wszystkich policjantów i policjantek w tym do Pana Panie Komendancie, w trosce o zdrowie i życie wszystkich ludzi w Polsce, a w szczególności dzieci.

 

Z jego treścią powinien zapoznać się absolutnie każdy zaszczepiony przeciw Covid-19, jak i ten kto choćby rozważa przyjęcie tego zastrzyku. Przede wszystkim poinformowani powinni być zgodnie z przywołanym powyżej art. 27 $2 kk rodzice zagrożonych szczepieniem dzieci, którzy są nakłaniani do tego przez nauczycieli i dyrektorów szkół.  Szczepionka ta jest bowiem, w rzeczywistości eksperymentem medycznym o czym informują, mocno argumentując, lekarze i naukowcy właśnie w tym liście.

 

To właśnie teraz, ważą się losy nie tylko naszego kraju, ale i całego Świata, ale przede wszystkim zdrowia i życia naszych dzieci, a także nas samych.

 

 List przygotowany przez Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców o podobnej treści, dedykowany dyrektorom, pedagogom i nauczycielom, został wysłany do ponad 50 000 dyrektorów i nauczycieli polskich placówek oświaty. Mimo to obeszło się bez echa. A to dlatego, że w mediach głównego nurtu, oraz w internecie obowiązuje kompletna cenzura na treści w nim zawarte!

 

Dlatego właśnie, tym bardziej należy się z nim zapoznać, i uświadomić sobie, jak wielkim niebezpieczeństwem są zastrzyki potocznie nazywane szczepionkami przeciw Covid 19. Po stronie Pana Panie Komendancie ( imoje I nazwisko ) zostawiam podjęcie decyzji czy przekaże  Pan ten list funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom policji chociażby tych z Pana komendy. Jeżeli jest Pan dobrym i odpowiedzialnym człowiekiem i zależy Panu na zdrowiu i przede wszystkim życiu ludzi, policjantek i policjantów i ich rodzin, na pewno postąpi Pan właściwie przekazując list dalej, po zapoznaniu się z jego treścią.

 

Przy okazji warto dodać, iż w trakcie całej plandemii zostały usunięte konta niezależnych stacji internetowych na You Tube pokazujących prawdę w kwestii pandemii, w tym usunięto kanał Niezależnej Telewizji Internetowej działającej od 2012 roku i liczącej ponad 360 000 subskrybentów!!! Warto dodać iż ponad tydzień temu zmienił się regulamin Google i YouTube i zarówno FB, Twitter jak i You Tube usuwają wszystkie treści i usuwają konta ich autorów, w których jest jakakolwiek informacja na temat pandemii, szczepień i powikłań i zgonów po szczepieniach jak i informacje związane z sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie w wyniku pandemii jak i wszystkie treści związane z preparatami faktycznie leczniczymi bez skutków ubocznych jak Amantadyna.

 

Proszę, odpowiedzmy sobie na pytanie komu tak bardzo zależy na ukryciu prawdy?

 

A także warto się zastanowić dlaczego zarówno lekarze jak i nikt z rządu nie ponoszą odpowiedzialności za powikłania poszczepienne przeciw Covid-19 i za zgony po tych zastrzykach nazywanych szczepionkami, a nie są nimi bo te zastrzyki nie dają obiecanej odporności na COVID-19 o czy świadczą liczne zachorowania na COVID u osób zaszczepionych w krajach o najwyższym wskaźniku zaszczepienia jak Izrael, Wietnam, Wielka Brytania i Islandia.

 

 Dodatkowo firmy ubezpieczeniowe nie chcą podejmować się ubezpieczeń dla poszkodowanych po szczepieniach gdyż jest to eksperyment medyczny i takie odpowiedzi uzyskują rodziny poszkodowanych po „szczepieniach„ przeciw COVID-19

 

Dlatego tym bardziej proszę o zapoznanie się z treścią tego listu napisanego przez PSNLiN to jest Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców, oraz podzielenie się nim z rodziną, przyjaciółmi, najbliższymi a przede wszystkim ze wszystkimi policjantami i policjantkami z Pana Komendy.

 

Jako drugi załącznik przesyłam dokument ze SZKOŁY PODYPLOMOWEJ MARYNARKI WOJENNEJ USA. SZCZEPIONKA PRZECIWKO WĄGLIKOWI JAKO SKŁADNIK STRATEGICZNYCH ZAPASÓW NARODOWYCH: DYLEMAT DLA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO ROZPRAWA NAUKOWA, 2008

 

W 2001 roku zaraz po zburzeniu wież World Trade Center wybuchła w USA epidemia Wąglika i tak jak w przypadku Covid-19 były od razu gotowe szczepionki przeciw Antrax (Wąglikowi), które na początku nie były przymusowe, ale wkrótce stały się przymusowe dla mundurowych w USA. Jedyna Kanada nie poszła tym tropem z braku zaufania do USA, a przede wszystkim z braku wystarczających badań klinicznych tejże szczepionki. Ponad 80 000 rodzin zaszczepionych, którzy doznali NOPów / niepożądane odczyny poszczepienne/ lub zgonów po tych szczepionkach sądziło firmy farmaceutyczne, co trwało aż 18 lat! Wyrok Sądu w USA został ogłoszony w 2018 roku stwierdzając, że szczepionka nie przeszła odpowiednich badań klinicznych i nie powinna zostać wprowadzona na rynek, a tym bardziej nie powinna być przymusowa!

 

Zapraszam do zapoznania się z tym dokumentem, który pokazuje analogię obecnej sytuacji z pandemią Coronavirusa do pandemii Wąglika z 2001 roku w USA. Czy potrzebujemy tyle i więcej ofiar jak w USA po szczepieniach przeciw Antrax żeby się uświadomić? Życie jest sztuką wyboru, a wybór jest wtedy gdy człowiek ma dostęp do pełnych informacji w zakresie „szczepionek” o czym media głównego nurtu nie informują, że jest to eksperyment medyczny!!!

 

Panie Komendancie korzystając z przysługującego mi prawa do uzyskania informacji publicznej (ustawa z 2001 roku) ponawiam pytanie z poprzedniego maila, którego do Pana wysłałam:

 

1. Co jest Pan w stanie zrobić jako Komendant aby na terenie Pana dzielnicy i miasta żeby wszystkie osoby zarówno zaszczepione jak i te, które będą poddawać się szczepieniom przeciw Covid-19 zostały poinformowane o tym, że biorą udział w eksperymencie medycznym i zarówno o tym jakie zagrożenia mogą wystąpić biorąc udział w tym eksperymencie.?

 

2. Co jest Pan w stanie zrobić jako Komendant aby na terenie Pana dzielnicy i miasta dyrektorzy szkół, zarówno przedszkoli jak i wyższych uczelni zostali poinformowani przez policję, że nakłaniając i stosując przymus pośredni względem przyjęcia preparatu nazywanego szczepionkami przeciw Covid-19, w sytuacji NOPów po przyjęciu tego zastrzyku czy zgonów, to dyrektorzy jak i nakłaniający nauczyciele zostaną pociągnięci do odpowiedzialności zgodnie z artykułem 156 i 157 pkt 1 i 2 KK.?

 

Niezwłocznie czekam na Pana odpowiedzi na powyższe 2 pytania. Odpowiedź proszę wysłać na adres e-mail Stowarzyszenia Ochrony Praw Człowieka „Karta 99”, z którego do Pana napisałam e-mail: karta99warszawa@gmail.com

 

Życzę Panu Panie Komendancie zdrowia i wszystkim policjantom i policjantkom z Pana komendy jak też Waszym rodzinom.

 

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Dominika Dominiak

 

Stowarzyszenie Ochrony Praw Człowieka Karta 99

 

ZJEDNOCZMY NASZE SIŁY W OBRONIE NASZYCH DZIECI

KARTA 99

STOWARZYSZENIE OBRONY PRAW CZŁOWIEKA

 

98-209 Sieradz 1 skr poczt 16

tel.: 604 763 055,

email. karta99warszawa@gmail.com

 

stronę wykonał: Robert Kurkowski 888 999 620