KARTA 99

STOWARZYSZENIE OBRONY PRAW CZŁOWIEKA

POLICJA W OBRONIE NARODU

Cel i Misja akcji Policja w Służbie dla Narodu

Misja:

 

Przebudzenie świadomości policjantów i policjantek, pracowników społecznych, urzędników i pracowników publicznych; nauczyciele, dyrektorzy szkół, dyrektorzy przedszkoli, dyrektorzy domów dziecka, dyrektorzy  domów starców, lekarze, pielęgniarki…

 

Celem akcji „Policja w Służbie dla Narodu” jest uświadomienie policjantów i policjantek w kwestii szkodliwego składu zastrzyków nazywanych szczepionkami przeciw Covid 19, uświadomienie szkodliwego działania tych preparatów i zmiany genetycznej DNA po otrzymaniu tego zastrzyku. Uświadomienie policjantów o niekorzystnych ustawach dla Polaków i osób „zaszczepionych” przeciw Covid 19, które zostały przyjęte w Sejmie i wdrożone w życie w trakcie pandemii, między innymi o braku odpowiedzialności lekarzy po podaniu szczepionki przeciw Covid 19, w sytuacji gdy pojawią się powikłania poszczepienne. Uświadomienie policjantów, że żadne organy Państwowe ani producenci szczepionek przeciw covid 19 nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności, a firmy ubezpieczeniowe nie wypłacają odszkodowań ani osobom z NOPami po przyjęciu zastrzyku nazywanego szczepionką przeciw Covid 19. Uświadomienie o łamaniu Prawa Naturalnego i Konstytucji przez ludzi z rządu wprowadzających lockdown i obostrzenia i stosowanie przez rządy światowe technik socjologicznych w trakcie pandemii dokładnie takich samych jak stosowali Niemcy nazistowscy wobec Polskich Żydów podczas II wojny Światowej – powolne zabijanie poprzez duszenie dwutlenkiem węgla – noszenie maseczek, zakaz wychodzenia z domu, uprawiania sportu, spotykania się z rodziną i ze znajomymi, zabranianie chodzenia do lasów, parków, utrzymywanie dystansu i brak możliwości spotykania się  grupie większej niż 5 osób.

 

Cel i sposób realizacji: Naszym celem jest uświadomić nie świadomych urzędników w pierwszej kolejności policjantów i policjantki, poprzez wysłanie wniosków nagrodowych w piątek 13 sierpnia do funkcjonariuszy Policji: szeregowych, dzielnicowych i komendantów ze swoich dzielnic w swoich miastach. Razem z wnioskami nagrodowymi wyślemy list napisany przez Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców, który został wysłany do ponad 50 tysięcy dyrektorów i nauczycieli w Polsce- bez żadnego odzewu… List zawiera treść z informacjami o zastrzykach przeciw Covid 19 i pełne informacje, które powinna mieć możliwość przeczytać i dowiedzieć się o możliwych powikłaniach każda osoba, która zamierza się „zaszczepić”.

 

Liczymy na to, że poprzez wysłanie tego listu do policjantów i policjantek z prośbą żeby zapoznali się z treścią listu i przekazali go swoim bliskim i kolegom w pracy, aby każdy Polak i każda Polka mieli wiedzę pełną w zakresie tych eksperymentalnych zastrzyków, czego nie podają media głównego nurtu. Im więcej urzędników i policjantów zostanie uświadomiona tym większa szansa na dobrą zmianę w naszym kraju i zatrzymanie bestialstwa ze strony rządu. Wniosek nagrodowy i list można pobrać z załączników. Wierzę w to, że wspólnymi siłami i uświadamianiem możemy zasiać dużo dobra, które rozniesie się dalej i zakiełkuje i wyrośnie solidne drzewo prawdy i moralności wśród policjantów/policjantek i urzędników/urzędniczek. Przygotowałam też treść maila, który jest do pobrania z załacznika na stronie www.Sun-Town.pl Bardzo ważne jest wiedzieć, że wysyłając wniosek nagrodowy i maila do policjantów żeby został rozpatrzony, trzeba podpisać się imieniem i nazwiskiem i adresem. Jeżeli ktoś nie chce podac swojego adresu zamieszkania, można użyć adresu Studia NTV w Sobótce, który podałam w treści wniosku nagrodowego pod moim podpisem – też do pobrania ze strony www.Sun-Town.pl

 

Dlaczego w piątek 13 sierpnia?

 

Gdyż nasze życie jest kierowane przez nasze przekonania i to w co uwierzyliśmy o sobie, na temat świata i otaczającej nas rzeczywistości. Zapewne bardzo dużym zaskoczeniem będzie dla policjantów i policjantek otrzymać wnioski nagrodowe od obywateli w piątek 13, które w tresci zawierać będą kilka zdań na temat przekonań, wiary i podświadomości i tego w jaki sposób kreujemy otaczającą nas rzeczywistość i jak ważne są nasze myśli… Wierzę w to, że świadomy policjant, świadoma policjantka, świadomy urzędnik i świadoma urzędniczka nie będą w stanie wykonać odgurnych rozkazów ze strony rządu niezgodnymi z Prawem Naturalnym, moralnością i Konstytucją. A czy tak się stanie??? Jak nie sprawdzimy nie będziemy wiedzieć, zatem kochani do dzieła! Nieśmy świadomość policjantom/policjantkom, urzędnikom i urzędniczkom. Jeżeli zechcesz możesz skopiować napisany wniosek nagrodowy przeze mnie i treść maila, albo napisać swój… Gorąco zachęcam do tego aby skorzystać już z gotowego wniosku nagrodowego. Pamiętajmy, że to co dajemy innym wraca do nas. Zamiast nienawiści poślijmy do naszych rodaków miłość i wiedzę. Wierzę w moc jaką ma każdy człowiek i jego siłę duchową. Razem możemy zdziałać cuda, kwestia naszej wiary i zaangażowania i świadomego działania poprzez skuteczny plan działania. Pamiętajmy, że słowa mają ogromną moc stwarzania.

 

Dziękuję

 

Dominika Dominiak

 

ZJEDNOCZMY NASZE SIŁY W OBRONIE NASZYCH DZIECI

KARTA 99

STOWARZYSZENIE OBRONY PRAW CZŁOWIEKA

 

98-209 Sieradz 1 skr poczt 16

tel.: 604 763 055,

email. karta99warszawa@gmail.com

 

stronę wykonał: Robert Kurkowski 888 999 620